Zboží lze vrátit do 14ti kalendářních dnů bez udání důvodu.

Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Před odesláním nás informujte na info@pelle.cz nebo do kontaktního formuláře, abychom mohli zboží očekávat a uveďte způsob jakým balík odesíláte. Zašlete nám také číslo balíku nebo si ho alespoň raději ponechte.

Zboží zašlete na adresu:

Jana Horáková
Havlíčkova 1209
Mladá Boleslav
29301 

Czech republic

tel 737 774 412 (tento telefon slouží pouze pro vrácení zboží, na telefon nevolejte, kotaktujte nás přes email)

Nebo na pobočku zásilkovny ID 13726 Cestovní agentura Etravel, Havlíčkova 1209, Mladá Boleslav

Jméno: Jana Horáková, email: info@pelle.cz, tel 737 774 412 (tento telefon slouží pouze pro vrácení zboží, na telefon nevolejte)


Na fakturu připište číslo účtu pro vrácení peněz.

Peníze odesíláme ihned po obržení a kontrole zboží. Balíky na dobírku nepříjmáme.

Pokud chcete zboží reklamovat, nejdříve nás kontaktujte, zašleme Vám reklamační formulář a další pokyny k reklamaci.