Zboží lze vrátit do 14ti kalendářních dnů bez udání důvodu.

Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Zboží zašlete na adresu:

Jana Horáková
Havlíčkova 1209
Mladá Boleslav
29301

Czech republic

Na fakturu připište číslo účtu pro vrácení peněz.

Zašlete nám na email na info@pelle.cz nebo do kontaktního formuláře, že jste zboží odeslali, abychom ho mohli očekávat. Zašlete nám také číslo balíku nebo si ho alespoň raději ponechte.

Peníze odesíláme ihned po obržení a kontrole zboží. Balíky na dobírku nepříjmáme.

Štítek k tisku:

Pokud chcete zboží reklamovat, nejdříve nás kontaktujte, zašleme Vám reklamační formulář a další pokyny k reklamaci.